వెలుగు 2

By | April 12, 2023
telugu sex stories వెలుగు 2 పొలం దెగ్గర పని చెయ్యకుండా ఆలోచిస్తున్నాను కవిత నన్ను తిట్టినప్పుడు అక్షిత ముసి ముసిగా నవ్వింది అది నా బుర్ర లోనుంచి పొవట్లేదు, ఇంతలో ఎవరో చెయ్యి పడితే చూసాను, అనసూయ అత్త. అనసూయ : ఏరా.. పనిలోకి దిగకుండా అలా కూర్చున్నావే ఏం లేదు ఊరికే.. అనసూయ : నాకో గంట నీ పొలం కౌలకి కావాలి రా అల్లుడు మామకి తెలిస్తే నిన్ను వాడిని ఈ పనులకి సహకరిస్తున్నందుకు నన్ను ముగ్గురిని చీరేస్తాడు.. అనసూయ : నా మొగుడు కూడా నీ లాంటోడే.. వాడికి రెండు నిమిషాల్లో పడిపోతే నీకు అస్సలు... అయ్యో పొరపాటున వచ్చేసిందిరా అల్లుడు, క్షమించరా.. నేను ఇంటికి వెళుతున్నా అత్తా. అనసూయ : రేయి.. అల్లుడు.. కావాలని కాదురా.. నడుచుకుంటూ ఇంటికి వెళ్లాను, అనసూయ అత్త మంచిదే అలానే చాలా అందగత్తే కూడా మంచి ప్రౌడ వయసులో ఉంటుంది, కానీ రంకులు ఎక్కువగా పెట్టుకుంటుంది దానికి నా పొలం అయితే ఎవ్వరికీ అనుమానం రాదని నన్ను సాయం అడుగుతుంది, నేను ఏమనలేక అలా మౌనంగా ఉండేవాడిని.. ఇంట్లోకి వెళ్లి హాల్లో కింద గాజు గ్లాస్ ఉంటే తీసి తల పైకి ఎత్తాను... అక్కడ జరిగేది చూసి తట్టుకోలేకపోయాను.. అక్షిత సోఫా మధ్యలో కూర్చుని ఉంటే బావ అక్షిత భుజం మీద చెయ్యి వేసి నిమురుతూ

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *