వెలుగు 4

By | April 19, 2023
telugu sex stories వెలుగు 4 ఇంతలోనే చిరంజీవి నా దెగ్గరికి వచ్చాడు.. బోర్ కొడుతుందా.. ఊరు చూస్తావా.. అక్షిత : చూపించు.. అని లేచాను.. ఇద్దరం బండి మీద వెళ్తున్నాం కానీ వాడు ఏదేదో చెప్తున్నాడు, చూపిస్తున్నాడు కానీ నాకు ఇంకా అయోమయంగానే ఉంది, ఏంటి ఈ మిస్టరీ అని ఆలోచిస్తున్నాను.. ఇంతలో బండి ఆపాడు.. అక్షిత గారు, ఇదే మా ఊరి చెరువు... రండి అలా కూర్చుందాం ఇక్కడ కట్ మిర్చి బాగా చేస్తాడు.. అని ముందుకి వెళ్లి "బాబు రెండు ప్లేట్లు కట్ మిర్చీ ఇవ్వు" అని తీసుకొచ్చి నా చేతిలో పెట్టాడు. అక్షిత : నిన్న అంత కరెక్ట్ గా ఎలా చెప్పావు, నేను నిన్ను వదిలేస్తానని.. హో.. అంటే నేను నిజమే చెప్పానన్న మాట అక్షిత : ఎలా చెప్పావ్.. అని కన్ను ఎగరేస్తూ అడిగాను. అందులో ఏముంది అండి నాలాంటి వాడితో ఎలా ఉండగలుగుతారు ఎవరైనా.. అందులోనూ మీరు అస్సలు ఉండలేరు.. ఇప్పటికే పెళ్ళై మూడు రోజులు అవుతుంది... మీరు ఇంకా ఉన్నారంటే నాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది.. ఒక్క మా అమ్మ వాళ్ళతో కలిసిపోతే తప్ప మీరు ఇక్కడ ఉండలేరు.. అక్షిత : నాకు అంత సెక్స్ పిచ్చి ఏం లేదు.. నాకు తెలుసు.. అని నవ్వాను. అక్షిత : ఇక్కడ ఇంత ఫ్రీగా మాట్లాడుతున్నావ్.. మరి అక్కడ

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *