వెలుగు 8

By | May 9, 2023
telugu sex stories వెలుగు 8 పొద్దున్నే మెలుకువ వచ్చి లేచి చూస్తే అక్షిత అప్పటికే లేచి నన్నే చూస్తూ కూర్చుంది, లేచి తన చెయ్యి పట్టుకుని విషెస్ చెప్పాను. చిన్నా : హ్యాపీ బర్తడే అక్షితా అక్షిత : థాంక్యూ థాంక్యూ.. ఉట్టి విషెస్ ఏనా? నేనింకా డిఫరెంట్ గా చెప్తావేమో అనుకున్నాను. చిన్నా : అలాగా.. సరే ఇది చూడు.. పుట్టిన రోజు జేజేలు చిట్టి పాపాయి నీకు ఏటేటా పండగ జరగాలి.. పండగ జరగాలి... అక్షిత : హహ.. వీటికేం తక్కువ లేదు.. చిన్నా : ఇంటికి వెళదామా.. ఇంకేమైనా చూస్తావా.. ఎటైనా తీసుకెళ్ళనా? అక్షిత : ఎటు లేదు ఇంటికి వెళదాం.. ఇంట్లో వాళ్ళు బాగా గుర్తొస్తున్నారు.. చిన్నా : ఏంటి మాటలు తేడాగా ఉన్నాయి.. అన్నీ చెప్పానుగా ఇంక నువ్వు తవ్వడానికి కూడా ఏం లేదు. అక్షిత : నువ్వు రెడీ అయితే బైలుదేరదాం. చిన్నా : అలాగే.. లేచి రెడీ అయ్యి కూర్చున్నాను అక్షిత తల ఆరబెట్టుకుంటుంది..తననే చూస్తుంటే ఏంటి అని కళ్ళు ఎగరేసింది.. ఎం లేదు అన్నట్టు తల ఊపి పక్కన కూర్చున్నాను.. అక్షిత : నీకు మూడ్ వచ్చిద్దా?

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *