వెలుగు 9

By | May 18, 2023
telugu sex stories వెలుగు 9 బైట పనులు చూసుకుని ఇంటికి వచ్చిన చిన్నాని.. కవిత, పవిత్ర వేళాకోళంగా చూసిన చూపుని పట్టించుకోకుండా లోపలికి వెళ్ళాడు.. అక్షిత : ఐపోయాయా.. దొర వారి పనులు.. చిన్నా : అయ్యాయి.. ఇప్పుడు చెప్పు.. నేను మీకు ఏ విధంగా సహాయ పడగలను.. అక్షిత : ముందు నాకోసం ఒక టీ పెట్టు.. చిన్నా : ఇప్పుడా.. ఈ టైంలోనా.. అన్నం తిన్నావా? అక్షిత : ఇంకా లేదు.. తిందాంలే కానీ.. టీ పెట్టు బాబు.. చిన్నా : బైట వాళ్లంతా ఉన్నారు.. అక్షిత : సరేలే.. నేనే పెట్టుకుంటా.. చిన్నా : ఇలా సెంటిమెంట్ తొ కొట్టకు నన్ను.. అని కిచెన్ వైపు వెళుతుంటే.. అక్షిత : బాబు.. టీ పెడుతున్నావా? చిన్నా : పెట్టక చస్తానా.. వెళుతున్నా.. చిన్నా రూంలోనుంచి బైటికి వచ్చి, కిచెన్ లోకి వెళ్లి టీ పెడుతుంటే.. పవిత్ర చూసి చిన్నా వెనకాలే వెళ్లి చూస్తుంది.. చిన్నా స్టవ్ వెలిగించి డికాషన్ పొయ్యి మీద పెట్టాడు.. పవిత్ర : మేమే నయ్యం రా.. నీ పెళ్ళాం నీతో

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *