ఒ కుటుంబం లో నలుగురు 102

By | January 31, 2023
telugu sex stories ఒ కుటుంబం లో నలుగురు 102 లోపలకొచ్చిన తాత .. అలా కసిగా చూస్తున్న పూజ తో ... "పూజా .. క్లాస్ లో అలా కాలెత్తి కూర్చోకూడదురా .. సరిగ్గా కూర్చో " , అని అంటే .. "తాతా .. అబ్బాయిలు అలా కూర్చుంటే ఎవరు ఏమి అనరు .. అమ్మాయిలం కూర్చుంటే తప్పేంటి " , అమాయకంగా అడుగుతున్న ప్రియా ని చూసి తాత .. "అమ్మాయిలు .. అలా కూర్చోకూడదు .. చూడు అలా కూర్చుంటే .. ఏమి కనిపిస్తుందో " , అని అనేసరికి .. ప్రియా పూజ పూకు మీద చెయ్యేసి .. "తాతా .. పాంటీ ఉందిగా .. అయినా మాకా ఫ్రీడమ్ లేదా .. అలా కూర్చుంటే అబ్బాయిలెందుకు అలానే చూస్తున్నారు మమ్మల్ని ? ", అని అడుగుద్ది .. "అబ్బాయిలు అలా చూసి .. తర్వాత ఎం చేస్తారు ?" , అని అడుగుతాడు ఏమి తెలియనట్టు .. పూజ నోట్లోంచి వేలు ని తీసి "నిక్కర్లో చేతులు పెట్టుకుని ఏదో చేశారు .. అర్ధం కాలేదు .. " , అని చెబితే .. "అందరు చేసేరా అలా ?" , అని తాత అడిగితే .. "లేదు తాతా .. ఒక్క చిన్నా తప్పా " , అని అనేసరికి .. గొప్పగా ఫీల్ అవుతూ "వాడు నా వారసుడురా .." , అంటుంటే .. ప్రియా కలగజేసుకుని .. "కానీ తాతా .. వాడు నన్ను ప్లే గ్రౌండ్ లోకి తీసుకెళ్లి ఎవరకి కనపడకుండా .. నా చేతిని వాడి నిక్కర్లో పెట్టుకున్నాడు " , సిగ్గు పడుతూ చెబుతుంటే .. పూజ పగలబడి నవ్వుతూ .. "అవును తాతా .. నీ వారసుడే .. అందుకే నన్ను ఇక్కడ పట్టుకుని పిసికాడు" ,అని చెబుతూ , తాత చేతిని తన సళ్ళ మీదకి లాక్కుంటది "మరి మీకేమనిపించలేదా ?" , అని తాత అడిగితే .. ప్రియా "మొదట్లో అర్ధం కాలేదు .. నిక్కర్లో లావుగా పాము లా ఏదో ఉంది .. పట్టుకుంటే వేడి గా ఉంది .. బయటకి తీయ బోతుంటే ఎవరో వచ్చేరు .. అక్కడ నుంచి పారిపోయాడు .. " , అని చెబుద్ది .. పూజ "తాతా .. ఇక్కడ చేతులు వేసి పిసికుతుంటే చాల హాయ్ గా ఉంది .. వాడు ఇంకో చేతిని ఇక్కడ వేయబోతుంటే .. ఎవరో వచ్చారు .. ఆపేసాడు .. అప్పటి నుండి ఒకటే జిల ఇక్కడ " , అని తాత చేతిని పాంటీ మీద వేసుకుంటది .. తడిసి పోయి ఉన్న పాంటీ ని చూసి .. తాత .. "ఏంట్రా ఇది .. చిన్న పిల్లల్లా .. పంటిలోనే పాస్ పోసుకున్నావా ? తడి గా ఉంది .. " , అని అంటాడు పూజ ఆశ్చర్యపోతూ .. "లేదు తాత .. నేను పాస్ పోసుకోలేదు .. ఎందుకు తడిగా ఉంది .. ఒకసారి చూడు తాతా .. టెన్షన్ గా ఉంది " , అని అంటుంటే .. వాడు "అలా చూడకూడదురా ... నాకు అర్ధమయ్యింది .. ఎందుకు తడి గా ఉందొ అక్కడ " , అని అనగానే ప్రియా .. "తాతా .. చూడకుండానే ఎలా చెబుతున్నావ్ .. నాక్కూడా అలానే

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *